کارگاه های فیروزه کوبی در اصفهان

فیروزه کوبی هنری است که برای نخستین بار حدود 70 سال پیش یوسف حکمیان آن را در مشهد بنا نهاد و پس از گذشت 20 سال از شروع آن در مشهد، حاج داداش که فردی هنر دوست بود، فیروزه کوبی را به اصفهان آورد و باعث رشد این هنر زیبا در اصفهان گشت.امروزه میبینید که فیروزه کوبی در اصفهان بیش از مشهد اوج گرفته و کارگاه های بزرگ و کوچکی د این شهر در حال فعالیت هستند.


قیمت گلدان فیروزه


برای این که یک کارگاه فیروزه کوبی راه اندازی شود، ابتدا بایستی سنگ فیروزه ی مورد نیاز برای فیروزه کوبی زیر ساخت را فراهم کرد.سنگ فیروزه از آن دسته سنگ های زینتی کم یابی است که نمونه ی اصل آن تنها از معادن نیشابور استخراج می گردد.اما امروزه از سنگ فیروزه ی کرمان هم در بعضی کارگاه ها استفاده می شود و در هنگام خرید ظروف فیروزه کوبی اصفهان استفاده از سنگ فیروزه ی نا مرغوب را متوجه نشویم.


گلدان فیروزه کوبی شده


متاسفانه در برخی کارگاه های فیروزه کوبی فقط برای این که ساخت یک ظرف فیروزه کوب سریع تر پیش رود، بعضی از مراحل ساخت حذف می شود.به طور مثال در مواقعی ک سنگ فیروزه بعد از ساب خوردن دچار خورد یا شکستگی می شود، به جای تعویض سنگ خرد شده با سنگ مرغوب، تنها با رنگ کردن سنگ روی کار خود سرپوش می گذارند و اصلا هم مشخص نمی شود که از سنگ مرغوب استفاده نشده است.


گلدان فیروزه کوب


قیمت ظروف فیروزه کوبی اصفهان نیز با توجه به همین سنگ بکار رفته شده در فیروزه کوبی آن ارزیابی می شود.اگر سنگ فیروزه ی بکاررفته شده، سنگ فیروزه ی اصل نیشابور باشد، مسلما از قیمت بالاتری برخوردار خواهد بود.از جهت دیگر همین سنگ فیروزه ی نیشابور، اگر به رنگ آبی خوش رنگی باشد، نسبت به رنگ های دیگر فیروزه ارزش بیشتری دارد.


قیمت گلدان فیروزه کوب


گلدان فیروزه کوب با ارتفاع 14 سانتی خود و فیروزه کوبی ظریف و منظم قیمت 130000 تومان به آن تعلق گرفته است.


اطلاعات بیشتر و خرید